http://www.latlong.net/

Proszę kliknąć na powyższy link. Wpisać w pole PALACE NAME nazwę miejscowości i kraju oddzielając je przecinkiem ( bez spacji ).

Po wyświetleniu się na mapie miejscowości należy myszka ( metodą drag and drop - czyli przeciągnij i upuść ) dokładnie okreslić położenie oferty i skopiować i zapisać wyświetlone w polach formularza daneLatitude ( szerokość geograficzna ) oraz Longitude ( długość geograficzna ).

Następnie należy przesłać je do nas za pośrednictwem dostępnego formularza

Prosimy o wpisanie danych współrzędnych w opis waszego obiektu

Po zweryfikowaniu przez nas przesłanych informacji naniesiemy Państwa ofertę na naszą mapę