Wierzenia i przesądy

Home / ciekawostki / Wierzenia i przesądy
Wierzenia i przesądy

Prosty,mazurski lud musiał sobie radzić ze zrozumieniem zjawisk przyrody czy dziwnych zdarzeń w ludzkim życiu. Uciekano się do przeróżnych sposobów zwalczania chorób, które dotykały najbliższych. Natura ludzka pozostawała niezrozumiana ; wielu marzyło o ukrytych skarbach, zazdrościło tym, którym lepiej się powodziło, i stąd brała się wiara w kłobuki czy palące się ogniki. Odcięcie od świata, kultywowanie zwyczajów przodków, niski poziom oświaty czy też zwykła zawiść były głównymi przyczynami powstawania przeróżnych wierzeń i przesądów przekazywanych z ust do ust i utrwalanych w praktyce. Tak więc wierzono w istnienie ciemnych, tajemniczych sił, które miały potężny wpływ na życie ludzi.